محصول دیجیتالی

کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی

کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی
محصول دیجیتالی

کتاب دیجیتالی رباعی‌فونت | ۴۷ رباعی خیام، ۴۷ فونت فارسی

۱۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

با دانلود این کتاب، علاوه بر این که از خواندن ۴۷ رباعی خیام لذت می‌برید، همچنین در مقابل هر رباعی یک اثر تایپوگرافیک خواهید دید که شامل همان رباعی‌ست و با یکی از فونتهای فارسی سیاوش طراحی شده است. در مقدمهٔ کتاب و صفحهٔ اول سایت در این باره بیشتر نوشته‌ام.

شما همچنین می‌توانید لینک دانلود تمام فونتهای به کار رفته در کتاب را همان جا در پایین هر صفحه پیدا کنید و تا زمانی که مقدمات آماده شدن و عرضهٔ نسخهٔ چاپی کتاب فراهم شود، تمام آثار تایپوگرافیک این کتاب را چاپ کرده و آنها را مهمان دیوار خانه یا محل کارتان کنید.